За нас

За фирмата:
 • Повече от 20 години фирмата развива успешна дейност в областта на търговията с твърди горива. Същата е основен вносител на антрацитни и донбаски въглища от Украйна и Русия,Турция.
 • Вносът на въглищата се извършва на дунавски пристан Русе, където фирмата има собствена кантора и представители. За по големи доставки се използуват пристанищата Русе, Варна и Бургас.
 • Фирмата разполага със собствена база в гр.Русе. Там е изградена
  фабрика за брикетиране на въглищен ситнеж от донбаски
  въглища. Брикетите се изработват по френска технология и с основно френско оборудване, като същите отговорят на всички европейски стандарти и могат да се използуват, както в индустриални инсталации така и за всички видове печки и котли за отопление. Брикетите и въглищата се предлагат и пакетирани в различни разфасовки на италианска автоматизирана пакетираща машина с електронно измерване на теглото.
 • Брикетната фабрика разполага с мощно трошачно-пресевно
  отделение,където могат да се извършват раздробяване и фракциониране на въглища по желание на клиента.

Предмет на дейност:

 • Импорт-Експорт-Реекспорт на твърди горива – черни въглища, антрацитни въглища и брикети.
 • Производство на брикети от въглищен ситнеж.